Årets Svensk-Amerikan

Vasa Orden av Amerika har årligen sedan 1960 utnämnt en Årets Svensk-Amerikan för att uppmärksamma den svenska utvandringen till Nordamerika. Utmärkelsen kan även ges till en svensk som verkat i USA/Kanada och gjort fina insatser som bevarar och påminner om de starka band som finns mellan våra länder.

Årets Svensk-Amerikan 2018

Bruce Karstadt

SAY2018

Bruce Karstadt föddes 1951 i Lindsborg, Kansas, en stad grundad av svenska immigranter 1869 och till vilken hans farfars föräldrar immigrerade i slutet av 1800-talet. Bruce Karstadt har en akademisk examen i historia och statsvetenskap från Bethany Collage. Han är fjärde generationen i sin familj som avlägger examen vid denna institution. Senare ingick han i Bethanys administration som juridisk rådgivare och assisterande rektor. Bruce Karstadt fortsatte att studera vid Washburn University School of Law, där han erhöll doktorsgraden i juridik.

Intresset för att stärka svenskamerikanska relationer väcktes då han ingick i organisationskommittén för 350-årsfirandet år 1988 av den svenska kolonin ”Nya Sverige”.

1990 utsågs Bruce Karstadt till ordförande för American Swedish Institute (ASI) i Minneapolis, Minnesota, en organisation bildad 1929 av den svenske tidningsutgivaren Swan J Turnblad.

Under Bruce Karstadts drygt 25-åriga ledarskap för American Swedish Institute har ASI blivit den ultimata plattformen för att presentera svenskhet i dagens USA. Bruce Karstadts vision att utveckla ASI till ett svenskamerikanskt kulturellt centrum nådde sin kulmen när den ursprungliga byggnaden - Turnblad Mansion - från 1908, år 2012 kompletterades med en arkitektoniskt och ändamålsenligt fulländad byggnad för att matcha dagens behov av utställningsytor, arkiv och samlingssalar. Bruce Karstadt har aktivt verkat för att byggnaden skall uppfylla alla miljökrav för att erhålla certifiering som ”green building”.

Sedan utbyggnaden har ASI fortsatt att utvecklas som en intressant mötesplats för alla människor. 2016-2017 välkomnade ASI över 150 000 besökare. Det prisbelönta kaféet FIKA har blivit ryktbart. ASI har utvecklats till ett lagom stort och levande museum och kulturcentrum som presenterar internationellt kända konstnärers arbeten, ofta i samarbete med flera ledande institutioner i Minnesota, Sverige och Norden.

Svenska besökare har visat ett förnyat intresse för emigrationen från Sverige till USA och hur livet blev i det nya landet. Från amerikansk synvinkel är intresset stort för svenska värderingar, svensk politik, design, arkitektur, hantverk och inte minst svenska konstutövare. Idag ryms allt detta i ASI. Tack vare Bruce Karstadt har American Swedish Institute blivit en mötesplats med fokus på Sverige ur nya spännande perspektiv.

ASI lägger ner mycket arbete i kommunens tjänst, speciellt med att engagera nyanlända familjer från Somalia, Mexiko, Laos och andra länder vars migrationshistorier speglar dem från 1800-talets och tidiga 1900-talets immigranter från de Nordiska länderna.

1995 utnämndes Bruce Karstadt först till svensk honorärkonsul och sedan 2003 har han tjänat som svensk honorär generalkonsul för Minnesota, Norra och Södra Dakota, Iowa och Nebraska.

Karstadt tjänstgör i många styrelser och kommunala kommittéer, inklusive Friends of House of Sweden i Washington DC och American Friends of Uppsala University. Han tjänstgör också i styrelsen för the Minnesota chapter of the Swedish-American Chamber of Commerce, Swedish Council of America, Association of Midwest Museums och Swenson Swedish Immigration Research Center.

År 2014 erhöll Bruce Karstadt Kungliga Nordstjärneorden, kommendörs grad, av HM Kung Carl XVI Gustaf. År 2013 erhöll han en förtjänstmedalj från Uppsala kommun, den första som givits till en icke-kommuninvånare som erkännande för hans arbete med att bygga internationellt partnerskap och förståelse mellan systerstäderna Minneapolis och Uppsala. År 2012 erhöll Bruce Karstadt Carl Sandburg-medaljen från The Swedish-American Historical Society.

Uppdaterad: 2018-04-08


Tidigare Årets Svensk-Amerikaner

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960

Uppdaterad: april 2018

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Kontakt med DL 20