Årets Svensk-Amerikan

Vasa Orden av Amerika har årligen sedan 1960 utnämnt en Årets Svensk-Amerikan för att uppmärksamma den svenska utvandringen till Nordamerika. Utmärkelsen kan även ges till en svensk som verkat i USA/Kanada och gjort fina insatser som bevarar och påminner om de starka band som finns mellan våra länder.

Årets Svensk-Amerikan 2017

Jan Eliasson

SAY2017

Jan Eliasson född 17 september 1940 i Göteborg är en svensk diplomat och politiker. Jan Eliasson är en av vårt lands främsta diplomater med ett mycket gott renommé över hela världen. Jan är född och uppvuxen i stadsdelen Kålltorp i Göteborg. Han har i sin diplomatiska gärning under långa tider varit bosatt i både New York och Washington DC. Vasa Orden har utsett Jan Eliasson för de fantastiska insatser han gjort och fortsätter att göra för att få en fredligare värld. Han har under långa tider varit bosatt i USA och representerat både Sverige och USA.

Jan Eliasson studerade på Hvitfeldska gymnasiet och var utbytesstudent i Indiana åren 1957–1958. Han har en civilekonomexamen från handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har också genomgått reservofficersutbildning i flottan.

1965 anställdes Jan Eliasson vid utrikesdepartementet och han har som UD-anställd tjänstgjort i flera länder.

Åren 1980–1986 deltog Eliasson som Olof Palmes rådgivare i FN:s medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Från 1988 till 1992 tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irakkonflikten.

Eliasson var 1992–1994 undergeneralsekreterare i FN och chef för den nyinrättade avdelningen för humanitär hjälp. Åren 1994–2000 var han kabinettssekreterare vid UD.

2000–2005 verkade Jan Eliasson som Sveriges ambassadör i USA. I juni 2005 valdes han som förste svensk till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut i september 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilda sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han innehade till juni 2008.

Jan Eliasson utsågs i juli 2012 till vice generalsekreterare i FN. Det tvååriga mandatet förlängdes sommaren 2014 och avslutades i december 2016.

Han är gift med Kerstin Eliasson som 2004-2006 var statssekreterare på utbildningsdepartementet. Paret har 3 vuxna barn och 8 barnbarn.

Vasa Orden av Amerika är mycket stolt över att utnämna Jan Eliasson till Årets Svensk-Amerikan 2017. Han har gjort stora insatser för både Sverige och Amerika. Han är också väl känd för sina stora humanitära insatser i världen.

Jan Eliasson har fått många internationellt hedrande utmärkelser.

2016 fick han motta Regeringens belöningsmedalj Illis Quorum 18:e storleken med motivering: Regeringen har valt att tilldela Jan Eliasson Illis Quorum av 18:e storleken för hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna.

Firandet av Jan Eliasson kommer att ske i Filipstad och Karlstad lördagen den 5 augusti.


Uppdaterad: 2017-06-16


Tidigare Årets Svensk-Amerikaner

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960

Uppdaterad: maj 2017

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Kontakt med DL 20

Denna spalt är upp- daterad 2018-03-15.