Årets svenskamerikan 1985

Guvernören i Illinois

James R Thompson

SAY1985

James R Thompson föddes 1936 i Chicago, där fadern var läkare. Modern Agnes Swanson var av svensk härkomst. Hennes föräldrar emigrerade till USA från Varberg 1905.

James Thompson är jurist och tjänstgjorde 1959-1964 som delstatsåklagare i Cook County. Han var biträdande professor vid juridiska fakulteten vid Northwestern University i Chicago, där han 1964-1969 undervisade i kriminalpolitik.

1969 blev han biträdande justitieminister i staten Illinois och chef för det allmänna rättsskyddet. 1971 utnämndes han till åklagare och bedrev som sådan effektiva kampanjer mot rasdiskriminering, narkotikahandel, miljöförstöring, valfusk etc. Detta ledde till att åtskilliga tjänstemän åtalades och dömdes för olika former av korruption.

James Thompson, som är republikan, valdes 40 år gammal med stor röstövervikt till guvernör i Illinois.

James Thompson har varit medförfattare i läroböcker i juridik och skrivit artiklar i facktidskrifter. Hans omfattande och djupgående insatser på juridikens område har gjort, att han erhållit en rad utmärkelser, bland annat sju hedersdoktorat.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>