Årets svenskamerikan 1986

Förre amerikanske ambassadören i Sverige

Franklin S Forsberg

SAY1986

Franklin S Forsberg har svenskt påbrå både på fädernet och på mödernet med släktrötter i Dalarna och på Gotland.

Franklin Forsberg var USA:s ambassadör i Sverige åren 1982-85. Han ägnade han sig mycket åt att utveckla svenskamerikansk handel och svenskamerikanska affärskontakter. Inga frågor som berörde Sverige och USA var honom främmande och han har på alla sätt försökt främja kontakterna mellan våra länder.

Redan innan sin utnämning till ambassadör tog Franklin Forsberg aktiv del i svenska angelägenheter. Han var bland annat styrelsemedlem i svensk amerikanska handelskammaren i New York.

Han var verksam som publicist och förläggare innan ambassadörstiden. Från tryckeribranschen kom han över till att skapa och förbättra tidningar och tidskrifter, t ex "Mademoiselle". Under kriget startade han soldattidningen "Yank" och gav nytt liv åt "Stars and Stripe", publikationer som gick ut till de amerikanska trupperna runt om i världen.

Dr Forsberg har visat stort och aktivt intresse för de organisationer och strävanden som berör Svensk-Amerika och flitigt deltagit i olika årliga svensk-amerikanska arrangemang.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>