Årets svenskamerikan 1987

Förra Stormästaren i Vasa Orden av Amerika

Alice L Carlson

SAY1987

Alice L Carlsons föräldrar har sina rötter i Dalarna och Hälsingland och utvandrade till USA i början av seklet. De bosatte sig i den av svenskar starkt präglade staden Worcester, belägen sydväst om Boston, Massachusetts.

Alice Carlson påbörjade, efter examen från Becker Junior College, studier i ekonomi, som resulterade i mångårig verksamhet som revisor och budgetplanerare inom förvaltningen i Worcester. De senaste tjugo åren fram till pensioneringen 1984 har hon varit ansvarig för budget och finanser vid Clark University i Worcester.

Alltsedan unga år har Alice Carlson hängivet arbetat for svensk amerikanskt kulturellt kontaktarbete. 1972 utnämndes hon av American Swedish Historical Society i Philadelphia till Årets Svensk-Amerikanska Kvinna.

Till Alice Carlsons meritlista hör styrelseuppdrag för den svensk-amerikanska paraplyorganisationen Swedish Council of America. Hon har också varit hedersordförande i Swedish National Federation, som är en centralorganisation för alla svenska föreningar i Massachusetts.

Tyngdpunkten i Alice Carlsons ideella engagemang har dock legat inom Vasa Orden av Amerika. 1966 valdes hon till Storlogekassör och innehade den befattningen till 1978, då hon blev Vice Stormästare. 1982 valde en enhällig delegatskara Alice Carlson till Stormästare i Vasa Orden av Amerika och som sådan verkade hon framgångsrikt till 1986, då hon på egen begäran drog sig tillbaka efter tjugo års tjänst inom Storlogen. Märk väl, som första kvinna, någonsin, på alla tre posterna. Alice Carlson har genom sin verksamhet slagit broar av förståelse och kontakt mellan våra respektive länder.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>