Årets svenskamerikan 1979

Vetenskapsman och psykolog

Nils Y Wessell

SAY1979

Nils Y Wessell är helt av svensk härkomst och föddes 1914 i Warren, Pennsylvania, där fadern var präst.

Nils Wessell tilldelas utmärkelsen Årets Svenskamerikan för att han genom sina vetenskapliga insatser hedrat det svenska namnet i USA, och för att han arbetat mycket för Svensk-Amerika.

Nils Wessells huvudämne är psykologi och hans specialitet är mentala rubbningar hos barn. Nils Wessell tog sin doktorsgrad vid universitetet i Rochester år 1938. Han var Tufts universitetets rektor 1953 - 1966. Under åren 1968 - 1979 var han chef för Alfred P Sloan stiftelsen. Nils Wessell har under sin veteskapliga karriär blivit hedersdoktor vid ett dussin colleges och universitet.

I svensk amerikanska kretsar blev Dr Wessell känd som en av stöttepelarna för Svenskamerikanska Museet i Philadelphia. Det hade inom svenskamerikanska kretsar länge varit på tal att bilda en topporganisation, som skulle kunna samordna och därmed intensifiera verksamheten inom olika svenskorienterade organisationer i Amerika. År 1973 bildades också en sådan organisation med Dr Wessell som ordförande - Swedish Council of America. Dr Wessell har i denna organisation tillsammans med Dr Nils W Olsson, som var Årets Svensk-Amerikan 1969, nedlagt ett banbrytande arbete. Han överlämnade ordförandeskapet till Dr Glenn Seaborg, som utnämndes till Årets Svensk-Amerikan 1962.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>