Årets svenskamerikan 2017

Jan Eliasson

SAY2017

Jan Eliasson född 17 september 1940 i Göteborg är en svensk diplomat och politiker. Jan Eliasson är en av vårt lands främsta diplomater med ett mycket gott renommé över hela världen. Jan är född och uppvuxen i stadsdelen Kålltorp i Göteborg. Han har i sin diplomatiska gärning under långa tider varit bosatt i både New York och Washington DC. Vasa Orden har utsett Jan Eliasson för de fantastiska insatser han gjort och fortsätter att göra för att få en fredligare värld. Han har under långa tider varit bosatt i USA och representerat både Sverige och USA.

Jan Eliasson studerade på Hvitfeldska gymnasiet och var utbytesstudent i Indiana åren 1957–1958. Han har en civilekonomexamen från handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har också genomgått reservofficersutbildning i flottan.

1965 anställdes Jan Eliasson vid utrikesdepartementet och han har som UD-anställd tjänstgjort i flera länder.

Åren 1980–1986 deltog Eliasson som Olof Palmes rådgivare i FN:s medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Från 1988 till 1992 tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irakkonflikten.

Eliasson var 1992–1994 undergeneralsekreterare i FN och chef för den nyinrättade avdelningen för humanitär hjälp. Åren 1994–2000 var han kabinettssekreterare vid UD.

2000–2005 verkade Jan Eliasson som Sveriges ambassadör i USA. I juni 2005 valdes han som förste svensk till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut i september 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilda sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han innehade till juni 2008.

Jan Eliasson utsågs i juli 2012 till vice generalsekreterare i FN. Det tvååriga mandatet förlängdes sommaren 2014 och avslutades i december 2016.

Han är gift med Kerstin Eliasson som 2004-2006 var statssekreterare på utbildningsdepartementet. Paret har 3 vuxna barn och 8 barnbarn.

Vasa Orden av Amerika är mycket stolt över att utnämna Jan Eliasson till Årets Svensk-Amerikan 2017. Han har gjort stora insatser för både Sverige och Amerika. Han är också väl känd för sina stora humanitära insatser i världen.

Jan Eliasson har fått många internationellt hedrande utmärkelser.

2016 fick han motta Regeringens belöningsmedalj Illis Quorum 18:e storleken med motivering: Regeringen har valt att tilldela Jan Eliasson Illis Quorum av 18:e storleken för hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna.

Firandet av Jan Eliasson kommer att ske i Filipstad och Karlstad lördagen den 5 augusti.


Uppdaterad: 2017-05-04

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>