Årets svenskamerikan 2011

Kerstin Lane

SAY2011

Kerstin Lane, f. Nordqvist, är född i Malmö 1941.

Hon är gift med Joseph C. Lane och paret har tre barn. De bor i Chicago, Illinois, USA.

Kerstin Lane tog Socionomexamen i Lund och studerade därefter på ett stipendium vid University of Chicago.

Från 1977, då Kerstin Lane kom till Chicago, har hon tillhört styrelsen för Swedish American Museum Center, till en början var hon också deltidsanställd på museet. Hon tog strax efteråt hand om ledningen och blev chef med sex anställda. Kerstin Lane är honorärkonsul för Sverige i Chicago.

Sedan några år är hon pensionerad från sitt chefskap på Swedish American Museum, men hon har efter pensioneringen organiserat Chicago Cultural Alliance.

Förutom uppdraget som konsul ingår Kerstin Lane i styrelsen för Swedish Council of America och Swedish American Historical Society.

Kerstin Lane var en drivande kraft vid bildandet av den lokala avdelningen av SWEA i Chicago 1981. Kerstin Lane utnämndes av huvudorganisationen SWEA till "Swedish Woman of the Year" (Årets Svenska Kvinna) 1999.

Kerstin Lane tilldelades 2007 Serafimerorden av Carl XVI Gustaf.

Kerstin Lane emigrerade till USA 1974 och har under merparten av alla dessa år ägnat oerhört mycket tid och kraft åt att bygga upp det svensk-amerikanska museet i Chicago från en obetydlig början till ett stort kulturcentrum i ett fyravåningshus. Detta invigdes 1988 i närvaro av Kung Carl-Gustaf och Drottning Silvia.

Sedan dess har ytterligare utvidgning skett med bl.a. skapandet av en interaktiv avdelning för barn, vilken har utnyttjats i stor skala av skolklasser av varierande etnicitet. Kerstin Lane har kontinuerligt utvidgat sitt kontaktnät med andra kulturinstitutioner i såväl Sverige som USA. På museet ordnas regelmässigt utställningar under medverkan från olika delar av Sverige och USA. En majoritet av de svensk-amerikanska organisationerna i Chicago anlitar museet för sina aktiviteter.


Uppdaterad: 2011-05-12

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>