Årets svenskamerikan 2010

John E. Norton

SAY2010

John E. Norton, född 1936, son till den svenskättade konstnären Paul N. Norton och Augustanastudenten Lucy A. McClean, senare småskolelärarinna i Iowa. John E. Nortons farfars farfar Olof Nordin ingick i pastor Lars Paul Esbjörns utvandrargrupp till Andover, Illinois 1849.

John E. Norton tog examen i statkunskap på Knox College i Galesburg, Illinois. Efter ett års studier vid Föreningen Nordens folkhögskola Biskops-Arnö utanför Uppsala fortsatte han med högre studier vid Stockholms universitet och tog därefter Master’s Degree vid University of Minnesota i amerikanska studier, särskilt immigration till Nordamerika.

John E. Norton tjänstgjorde i Tyskland som underofficer i Förenta staternas armé samt följeofficer för skandinaviska studiegrupper. Han undervisade vid arméens stabsskola i München, och avgick i pension 1990 som underrättselseofficer efter 32 års tjänst. Som volontär har han tjänstgjort som styrelsemedlem i Scandinavian Seminar, The American-Scandinavian Association vid Augustana College i Rock Island i Illinois och i Bishop Hill Heritage Association. Han är en mycket kunnig och inspirerande guide för turistgrupper. Han behärskar svenska språket och vårdar väl sitt svenska ursprung.

Sedan 1987 har John E. Norton lett uppskattade ”Elderhostel”-resor för äldre till Skandinavien och sedan 1997 till Tyskland och Centraleuropa. Han är intresserad av historieforskning, fotografering och friluftsliv. Han och hans fru Janet har två barn.


Uppdaterad: 2010-10-29

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>