Årets svenskamerikan 2009

Anne-Charlotte Hanes Harvey

SAY2009

Anne-Charlotte Hanes Harvey växte upp i Gamla Stan i Stockholm. Familjen var mycket kulturellt intresserad. Det har präglat Anne-Charlotte Hanes Harvey, som gjort berömvärda insatser inom olika kulturella genrer.

Efter studentexamen 1959 läste Anne-Charlotte konsthistoria på Stockholms Universitet. Därefter vidtog studier vid Scripps College i Kalifornien, vilket ledde till en Bachelor of Arts i konsthistoria. Där träffade hon också sin blivande man Michael Harvey. De gifte sig 1963 i Storkyrkan i Stockholm. Anne-Charlotte Hanes Harvey fortsatte att studera, nu på University of Minnesota. Vid det lärosätet tog hon sin Master of Arts-examen i teatervetenskap och skandinavisk litteratur och några år senare doktorsgraden i teatervetenskap. Under sin tid i Minneapolis fick Anne-Charlotte Hanes Harvey intresse för svensk-amerikansk musik och teater. De svenska immigranternas populärkultur blev forskningsobjekt för Anne-Charlotte, dokumenterad i skrift, på scen, i TV-program och i fyra LP-inspelningar. Hon var bland annat med och startade Olle i Skratthult-projektet.

Anne-Charlotte hade ett skandinaviskt radioprogram varje vecka och var i sex år headline singer vid Minneapolis Snoose Boulevard Festival.

Doktorsgraden i teatervetenskap ledde till en professorstjänst vid San Diego State University. Anne-Charlotte Hanes Harvey har under åren presenterat ett antal sångturnéer och många föredrag på svensk-amerikanskt tema samt gästforskat vid Emigrantinstitutet i Växjö, Uppsala Universitet, och Swenson Swedish Immigration Research Center. Hon har också arbetat som dramaturg och teateröversättare—främst med Strindberg, Ibsen, Unga Klara och Dockteatern Tittut—och satt upp många teaterföreställningar i USA. Till hennes insatser som förmedlare av svensk kultur hör också översättningen av Nyléns stora verk Hemslöjd och Ellen Key's Skönhet i hemmen.

Anne-Charlotte Hanes Harvey är styrelsemedlem i Strindbergssällskapet i Los Angeles, Ibsensällskapet i Amerika, och Swedish Council of America. Medlem av Vasaorden av Amerika (Scandinavian Lodge #667) och dess Grand Lodge Cultural Director för Amerika och Kanada 2002-06.

1998 tilldelades Anne-Charlotte Hanes Harvey Hans Majestät Konungens guldmedalj. Hon utnämndes 2002 till "Scandinavian of the Year" av American Scandinavian Foundation i Thousand Oaks, Kalifornien, och hedrades 2004 med Hans Mattsonplaketten i Skåne. År 2006 mottog hon Sven A Eliason Award av svensk-amerikanska handelskammaren i Los Angeles och 2008 utmärkelsen Mortar Board från San Diego State University.


Uppdaterad: 2011-06-20

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>