Årets svenskamerikan 2008

Barbro Osher

SAY2008

Barbro Osher, född 1940 i Stockholm. Studentexamen i Motala, dit familjen flyttade när fadern blev chef för Göta Kanal. Efter filosofie kandidatexamen blev Barbro redaktör på Bonnier Forum, därefter copywriter under 70-talet. I början av 80-talet flyttade Barbro till USA, där hon utifrån sin nya plattform kommit att göra värdefulla insatser för Sverige.

Barbro Osher har innehaft uppdrag för Svenska Turistrådet, Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien och Positive Sweden/North America, en organisation som sprider upplysning om Sverige i USA. Sedan 1998 håller Barbro Osher ställningarna för Sverige i San Francisco som generalkonsul. Barbro verkar för svenska intressen på många olika plan, bland annat som grundare av SWEA i San Francisco och från 1990 som utgivare av den svensk-amerikanska tidningen Vestkusten, som fungerat som en viktig länk mellan USA och Sverige genom att bevaka svenska nyheter inom politik, ekonomi, sport med mera och informerat om svensk-amerikanska aktiviteter på det lokala planet. Vestkusten har nyligen gått ihop med tidningen Nordstjernan.

Tillsammans med sin make Bernard Osher är Barbro en stor donator. Barbro Osher Pro Suecia Foundation ger stora bidrag till institutioner och organisationer i både Sverige och USA. Förutom åtskilliga miljoner till Karolinska Institutet har stora summor donerats till svenska institutioner så som Nationalmuseum, Moderna museet, Confidencen, Vadstenaakademien, Judiska museet och Opera på Skäret, och till amerikanska institutioner och universitet, som verkar för förståelse av svensk kultur och svenska traditioner.

Bland utmärkelser, som Barbro Osher erhållit, är hedersdoktorat vid Göteborgs universitet, Eliason Award från Svensk-amerikanska Handelskammaren i Los Angeles, utnämning till Årets Kvinna 2006 av SWEA International och mottagare av Hans Majestät Konungens medalj 2002.


Uppdaterad: 2011-06-20

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>