Årets svenskamerikan 1991

Rektorn för Minnesota State University

Nils Hasselmo

SAY1991

Nils Hasselmo föddes i Köla 1931 och utvandrade till USA 1958. Han tillhör den "nya" svenska emigrationen till Amerika, som efter akademiska grundstudier i Sverige lyckats förvärva en aktad position i USA såväl vetenskapligt som inom universitetsadministrationen. Han har därtill spelat en viktig roll för studium och dokumentation av den svenska invandrar-kulturen i Amerika, icke minst vad gäller det svenska språkets ställning och utveckling inom olika emigrantgenerationer.

Efter studentexamen i Arvika 1951 avlade Nils Hasselmo filosofie magister- och licentiat-examina vid Uppsala universitet. Han doktorerade vid Harvard universitetet 1961. Parallellt med sina studier i Uppsala studerade han även vid Augustana College i Rock Island, Illinois.

Nils Hasselmo framstår numera som den ledande företrädaren för det vetenskapliga studiet av det svenska språket i USA. Han har uppehållit skilda akademiska lärarbefattningar och gästprofessurer vid ledande universitet, bland annat vid Harvard. 1970 fick han en professur i nordiska språk och nordisk litteratur vid Minnesota University och 1989 blev han dess rektor.

Nils Hasselmo har under sin amerikanska karriär uppehållit mycket nära kontakter med svensk forskning och med sina svenska ämneskolleger. Han promoverades till hedersdoktor vid Uppsala universitet 1979 och dekorerades med Kungliga Nordstjärneorden 1973.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>