Årets svenskamerikan 1976

Skolmannen, Dr

Ewald B Nyquist

SAY1976

Ewald B Nyquist föddes i Rockford den 1 november 1914. Hans föräldrar och äldre syskon emigrerade från Rydaholm i Småland till Rockford i Illinois före första världskrigets utbrott.

Efter att ha genomgått läroverket i Rockford fortsatte Ewald Nyquist sina studier vid Chicago-universitetet med psykologi som huvudämne och arbetade sedan som praktiserande psykolog vid en ungdomsdomstol och ett sjukhus.

Åren 1941 till 1945 tjänstgjorde Ewald Nyquist i marinen och befordrades efter hand till kommendörkapten. Han fick därefter en administrativ befattning vid Columbia-universitetet i New York.

År 1951 kom han till staten New Yorks utbildningsdepartement som biträdande chef, och den 21 november 1969 valdes han till ordinarie chef för departementet och president för staten New Yorks universitet.

För den stora allmänheten torde Ewald Nyquist särskilt vara känd för sitt fasta ställningstagande i fråga om "bussningen", systemet att transportera färgade barn till de vitas skolor och tvärtom, och därigenom främja integreringen.

Ewald Nyquist har själv förklarat, att hans liberala inställning både ifråga om uppfostran och i övrigt sammanhänger med att han vuxit upp i en immigrantfamilj och under barndomen delat immigranternas lott att inte bli helt accepterade av de infödda.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>