Årets svenskamerikan 1998

F.d. ordföranden i the Swedish Council of America

Glen E Brolander

SAY1998

Glen E Brolander föddes i Rockford, Illinois 1929. Det var till Rockford Glen Brolanders mor och farföräldrar kom när de lämnat Sverige. Farföräldrarna utvandrade från Falköping i Västergötland 1880 och 1883. Morföräldrama kom från Askersund i Närke och Eksjö i Småland 1887 och 1889.

Glen Brolanders intresse för Sverige började 1964 då paret gjorde sin första resa i Sverige för att finna far och morföräldramas födelseplatser och för att försöka spåra släktingar. Denna släktforskning kom att sträcka sig över många år och har bl. a. medfört att paret Brolander kommit i kontakt med hundratals släktingar i Sverige.

Glen Brolander har i 39 år arbetat vid Augustana College som ekonomidirektör. Ett av hans stora intressen vid Augustana College har varit att bevara det svenska kulturarvet, dels inom skolan, dels nationellt. Han var en av de drivande krafterna vid bildandet av the Swenson Swedish Immigration Research Center. Detta center har nu blivit det största arkivet i Amerika där skrifter, vilka berör den svenska immigrationen, förvaras och är tillgängliga för forskning.

1978 blev Glen Brolander medlem i styrelsen för the Swedish Council of America, som arbetar för att främja de kulturella relationerna mellan USA och Sverige. Han blev sedan organisationens ordförande.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>