Aktivitetsklubbar inom
Distriktslogen Södra Sverige nr 20

Nr 8, VASA TAWS & PAWS - SQUAREDANSLAG

Bildades den 9 januari 1980.

Nr 16, PDM-Club of Sweden

Bildades den 8 juli 1985.
PDM-logga

PDM-Club of Sweden innehar charter som aktivitetsklubb sedan 8 juli 1985. Aktivitetsklubben ingår i Vasa Orden av Amerika och dess ändamål är att inspirera medlemmarna att aktivt deltaga i den verksamhet Vasa Orden av Amerika bedriver.

Målsättningen är att stödja sådana aktiviteter som avser att utveckla och vidmakthålla Vasa Orden av Amerikas betydelse som en svenskamerikansk vänskaps- och kulturorganisation bl. a genom att bistå de båda Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 och Södra Sverige nr 20 när så önskas och att erbjuda hjälp vid utbildningsverksamhet och svenskamerikanska arrangemang.

Samt
att vidmakthålla och utveckla samarbetet mellan klubbens medlemmar,
att bistå respektive distriktsloge när så önskas,
att arbeta för Vasa Order of America National Archives beträffande medlemsanskaffning och insamlingsverksamhet,
att erbjuda hjälp vid svenskamerikanska dagar och andra liknande arrangemang,
att, om så önskas, tillsammans med Storlogedeputerad, utgöra installationsstab vid Distriktsmöten.

Medlemskap är öppet för FD Distriktsmästare som tjänstgjort/tjänstgör inom Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 och Södra Sverige nr 20. Som hedersmedlem kan inväljas annan FD Distriktsmästare från annan distriktsloge inom Vasa Orden av Amerika för speciella förtjänster i det Svenskamerikanska samarbetet.

PDM-Club of Sweden har 15 ordinarie medlemmar samt 3 från USA. PDM-Club har ordinarie möte vartannat år i samband med ordinarie Distriktsmöte i någon av de svenska Distriktslogerna. Klubben utser inom sig följande tjänstemän: President, Vice President, Secretary, Treasurer, Klubbmästare och två revisorer.
Årsavgift uttages.
Klubben kan inom sig utse kommittéer.

Kontaktperson: Ewa Pilhammar ewa.pilhammar@gmail.com

PDM: Past District Master, dvs Före detta ordföranden inom Distriktsloge.

Vasa-arkivet

Nr 22, VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd arkivets verksamhet och bevara en svenskamerikansk kulturhistoria.

En utförligare presentation av arkivet kan du läsa under VASA-ARKIVET.
Se MENYN till vänster.

Nr 29, Ungdomsklubben Nya Sverige

Bildades 1996 till ordens 100-årsjubileum tillsammans med DL 19

Nr 31, VASA SUPPORT CLUB

bildades den 2 april 2000.

Genom att bli medlem i Vasa Support Club stöder du dess verksamhet. Klubbens huvudsakliga uppgift är att lämna stöd till kulturaktiviteter, stipendier till ungdomar och rekrytering av nya medlemmar. Vi vill ge information om vår orden, som kan vara till gagn för vårt distrikt och dess lokalloger. Vid kondoleanser - tänk på Vasa Support Club!


Uppdaterad: 2020-09-29

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
KALENDARIUM
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Kontakt med DL 20