STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta
Kontakt

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Aktivitetsklubbar inom
Distriktslogen Södra Sverige nr 20

Nr 8, VASA TAWS & PAWS - SQUAREDANSLAG

Bildades den 9 januari 1980.

Nr 16, PDM-Club of Sweden

Bildades den 8 juli 1985.
c/o President Einar Savolainen Grön, Illervägen 7, 531 57 Lidköping

Vasa-arkivet

Nr 22, VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING

Bildades den 21 september 1992.

Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd arkivets verksamhet och bevara en svenskamerikansk kulturhistoria.

En utförligare presentation av arkivet kan du läsa under VASA-ARKIVET.
Se MENYN till vänster.

Nr 29, Ungdomsklubben Nya Sverige

Bildades 1996 till ordens 100-årsjubileum tillsammans med DL 19

Nr 31, VASA SUPPORT CLUB

bildades den 2 april 2000.
c/o sekr. Kjell Åhlander, Nygatan 88, 231 45 Trelleborg

Genom att bli medlem i Vasa Support Club stöder du dess verksamhet. Klubbens huvudsakliga uppgift är att lämna stöd till kulturaktiviteter, stipendier till ungdomar och rekrytering av nya medlemmar. Vi vill ge information om vår orden, som kan vara till gagn för vårt distrikt och dess lokalloger. Vid kondoleanser - tänk på Vasa Support Club!


Uppdaterad: 2016-04-22