DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

Stiftad den 22 oktober 1950
Bankgiro 360 - 1549

Storlogedeputerad Ulf Alderlöf
Uttervägen 12
372 50 Kallinge
Tel. 0708-57 89 35

DISTRIKTSLOGENS TJÄNSTEMÄN

*=ingår i Exekutiva Rådet

* Distriktsmästare
Mats Holmberg
Övarp 4060
264 94 Klippan
Tel: 0703-15 06 77
* Distriktskassör
Calle Nilsson
Svanebäcksvägen 55
263 62 Viken
Tel: 0705-23 83 30
F D Distriktsmästare
Olle Wickström
Volontärgatan 6
212 33 Malmö
Tel. 0737-01 23 97
* Medlem av DL Exekutiva Råd
Marie Wickström
Volontärgatan 6
212 33 Malmö
Tel. 0735-01 23 96
* Vice Distriktsmästare
Ole Torffvit
Maria Carlanders väg 2
388 96 Hagby
Tel. 0706-21 74 66
* Distriktskulturledare
Eva Newin
Östra Järnvägsgatan 15 F
289 42 Broby
Tel. 0760-16 29 07
* Distriktssekreterare
Claes Johansson
Plåtslagaregatan 9
265 33 Åstorp
Tel. 0705-71 08 55
* Distriktshistoriker
Sandra Eriksson
Vierydsvägen 193
372 91 Ronneby
Tel. 0733-50 56 60
* Vice Distriktssekreterare
Britt Lantz
Backgatan 7
275 62 Blentarp
Tel. 0703-62 72 15


Revisorer/Förtroendemän

FÖM Bengt-Arne Åstradsson, Malmövägen 36, 273 35 Tomelilla, Tel. 0708-51 77 07
FÖM suppl. Maureen Bengtsson, Narvavägen 4 A, 554 48 Jönköping, Tel. 036-12 06 53

Rev. Bo Wigren, Östra Harg Persgården 1, 585 91 Linköping, Tel. 0703-57 55 64
Rev. Karl-Erik Asp, Östergatan 63, lgh 1101, 262 33 Ängelholm, Tel. 0708-11 63 46
Rev.suppl. Anna-Brita Martinsson, Rullstensvägen 11, 263 95 Farhult, Tel. 042-680 00

Medlemmarna i Storlogens exekutiva råd för Sverige är:

MSLER Sweden  Connie Grön     

Utnämnda Storlogetjänstemän för Sverige är:

SLD 19  Einar Savolainen Grön,      SLD 20  Ulf Alderlöf,      SLKL Sweden  Maureen Bengtsson,      SLH Sweden  vakant.

Konstitutionen

Vår Orden vilar på en konstitution som styr Storlogens, distriktslogernas och lokallogernas verksamhet. Efter många uppdateringar beslöt man på Storlogemötet i Washington, DC, år 2010 att skriva om, trycka upp och distribuera den på digital form. För tillfället finns den enbart i digital form. Den kan läsas på medlemssidan i en engelsk version och i en svensk översättning.

Utveckling och nutid

Efterhand som de sociala förmånerna har förbättrats har Vasa Orden av Amerika allt mer inriktat sin verksamhet i Sverige på utökandet av det kulturella utbytet med det gamla fäderneslandet. Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige går i huvudsak ut på att medlemmarna under vänskaplig och trevlig samvaro söker vägar för ett utökat kulturellt utbyte med medlemmarna i USA och Kanada i arbetet för svenskhetens bevarande i emigranternas nya hemland, samt att på bästa sätt motta och bistå ordenssyskon från USA och Kanada, som besöker eller återvänder till Sverige.

Vasa Orden av Amerika anordnar årligen Sverige-Amerikadagar och Emigrantdagar på flera platser i Sverige.
Varje år utses också "Årets svenskamerikan". För att bli tilldelad denna utmärkelse fordras att vederbörande är av svensk härkomst och har gjort framstående insatser i sitt nya hemland.

Nytt från Distriktslogen

Nyheter från Distriktet kan du läsa på en egen sida.


Uppdaterad: 2021-10-30

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
KALENDARIUM
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Kontakt med DL 20