DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

Stiftad den 22 oktober 1950
Bankgiro 360 - 1549

Storlogedeputerad Ulf Alderlöf
Uttervägen 12
372 50 Kallinge
Tel. 070-857 89 35

DISTRIKTSLOGENS TJÄNSTEMÄN

*=ingår i Exekutiva Rådet

* Distriktsmästare
Olle Wickström
Volontärgatan 6
212 33 Malmö
Tel. 073-701 23 97
* Distriktskassör
Bengt Åberg
Karl Johans gata 10
252 67 Helsingborg
Tel. 070-920 21 06
F D Distriktsmästare
Catherine Bringselius Nilsson
Elleholmsvägen 21
352 43 Växjö
Tel: 0470-285 88
* Medlem av DL Exekutiva Råd
Hans-Åke Rytterdahl
Runvägen 9
372 33 Ronneby
Te. 0457-157 25
* Vice Distriktsmästare
Mats Holmberg
Övarp 4060
264 94 Klippan
Tel: 070-315 06 77
* Distriktskulturledare
Eva Newin
Östra Järnvägsgatan 15 F
289 42 Broby
Tel. 076-016 29 07
* Distriktssekreterare
Bo Västerstjärna
Skålpundstorget 6
234 37 Lomma
Tel. 072-315 52 69
* Distriktshistoriker
Sandra Eriksson
Vierydsvägen 193
372 91 Ronneby
Tel. 073-350 56 60
* Vice Distriktssekreterare
Claes Johansson
Plåtslagaregatan 9
265 33 Åstorp
Tel. 070-571 08 55


Revisorer/Förtroendemän

F-man Ulf Alderlöf, Uttervägen 12, 372 50 Kallinge, Tel. 070-857 89 35
F-man suppl. Maureen Bengtsson, Narvavägen 4 A, 554 48 Jönköping, Tel. 036-12 06 53

Rev Bo Wigren, Östra Harg Persgården 1, 585 91 Linköping, Tel. 070-357 55 64
Rev Yvonne Sölvinger, Maria Carlanders väg 2, 388 96 Hagby, Tel. 070-881 46 06
Rev suppl. Karl-Erik Asp, Östergatan 63, 262 33 Ängelholm, Tel. 070-811 63 46

Medlemmarna i Storlogens exekutiva råd för Sverige är:

MSLER Sweden  Connie Grön     

Utnämnda Storlogetjänstemän för Sverige är:

SLD 19  Einar Savolainen Grön,      SLD 20  Ulf Alderlöf,      SLKL Sweden  Maureen Bengtsson,      SLH Sweden  vakant.

Konstitutionen

Vår Orden vilar på en konstitution som styr Storlogens, distriktslogernas och lokallogernas verksamhet. Efter många uppdateringar beslöt man på Storlogemötet i Washington, DC, år 2010 att skriva om, trycka upp och distribuera den på digital form. För tillfället finns den enbart i digital form. Den kan läsas på medlemssidan i en engelsk version och i en svensk översättning.

Utveckling och nutid

Efterhand som de sociala förmånerna har förbättrats har Vasa Orden av Amerika allt mer inriktat sin verksamhet i Sverige på utökandet av det kulturella utbytet med det gamla fäderneslandet. Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige går i huvudsak ut på att medlemmarna under vänskaplig och trevlig samvaro söker vägar för ett utökat kulturellt utbyte med medlemmarna i USA och Kanada i arbetet för svenskhetens bevarande i emigranternas nya hemland, samt att på bästa sätt motta och bistå ordenssyskon från USA och Kanada, som besöker eller återvänder till Sverige.

Vasa Orden av Amerika anordnar årligen Sverige-Amerikadagar och Emigrantdagar på flera platser i Sverige.
Varje år utses också "Årets svenskamerikan". För att bli tilldelad denna utmärkelse fordras att vederbörande är av svensk härkomst och har gjort framstående insatser i sitt nya hemland.

Nytt från Distriktslogen

Nyheter från Distriktet kan du läsa på en egen sida.


Uppdaterad: 2020-09-24

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
KALENDARIUM
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Kontakt med DL 20