STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta
Kontakt

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

Stiftad den 22 oktober 1950
Bankgiro 360 - 1549

Storlogedeputerad Catherine Bringselius Nilsson
Elleholmsvägen 21
352 43 Växjö
Tel. 0470-285 88

Storlogedeputerad Olle Wickström
adress se nedan

DISTRIKTSLOGENS TJÄNSTEMÄN

*=ingår i Exekutiva Rådet

* Distriktsmästare
Karl-Axel Bengtsson
Liljegatan 4
256 61 Helsingborg
Tel: 042-28 03 26
* Distriktskassör
Bengt Åberg
Karl Johans gata 10
252 67 Helsingborg
Tel. 042-28 44 11
F D Distriktsmästare
Olle Wickström
Volontärgatan 6
212 33 Malmö
Tel. 040-49 22 85
* Medlem av DL Exekutiva Råd
Hans-Åke Rytterdahl
Runvägen 9
372 33 Ronneby
Te. 0457-157 25
* Vice Distriktsmästare
Morgan Pålsson
Wrangelsgatan 15 A Lgh1201
254 39 Helsingborg
Tel: 042-29 49 82
* Distriktskulturledare
Bo Ljungklint
Hällestadsvägen 8A
247 50 Dalby
Tel. 0709 43 87 17
* Distriktssekreterare
Agneta Västerstjärna
Skålpundstorget 6
234 37 Lomma
Tel. 040-41 08 53
* Distriktshistoriker
Maj Svensson
Lärkvägen 21
370 24 Nättraby
Tel. 0708 45 39 50
* Vice Distriktssekreterare
Alf Nilsson
Tellusgatan 97
254 72 Ödåkra
Tel. 042-21 58 40


Revisorer/Förtroendemän

Leif Larsson, Långarödsvägen 26, 263 32 Höganäs, Tel. 042-34 03 11
Gudrun Gustafsson, Långrevsgatan 15, 572 40 Oskarshamn, Tel. 0491-188 91
Hans-Erik Lindeblad, Kroggärdesvägen 5, 394 70 Kalmar, Tel. 0480-47 19 44


Medlemmarna i Storlogens exekutiva råd för Sverige är:

MSLER Sweden  Ulf Alderlöf,      SLKL Sweden  Maureen Bengtsson,      SLH Sweden  Gunnar Gustafsson.

Konstitutionen

Vår Orden vilar på en konstitution som styr Storlogens, distriktslogernas och lokallogernas verksamhet. Efter många uppdateringar beslöt man på Storlogemötet i Washington, DC, år 2010 att skriva om, trycka upp och distribuera den på digital form. För tillfället finns den enbart i digital form. Den kan läsas på medlemssidan i en engelsk version och i en svensk översättning.

Utveckling och nutid

Efterhand som de sociala förmånerna har förbättrats har Vasa Orden av Amerika allt mer inriktat sin verksamhet i Sverige på utökandet av det kulturella utbytet med det gamla fäderneslandet. Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige går i huvudsak ut på att medlemmarna under vänskaplig och trevlig samvaro söker vägar för ett utökat kulturellt utbyte med medlemmarna i USA och Kanada i arbetet för svenskhetens bevarande i emigranternas nya hemland, samt att på bästa sätt motta och bistå ordenssyskon från USA och Kanada, som besöker eller återvänder till Sverige.

Vasa Orden av Amerika anordnar årligen Sverige-Amerikadagar och Emigrantdagar på flera platser i Sverige.
Varje år utses också "Årets svenskamerikan". För att bli tilldelad denna utmärkelse fordras att vederbörande är av svensk härkomst och har gjort framstående insatser i sitt nya hemland.


Uppdaterad: 2017-02-27