Årets svenskamerikan 1961

Professorn i nordiska språk

Amandus Johnson

SAY1961

Amandus Johnson föddes 1877 i Långasjö i Småland. När han var två år fick han följa med sina emigrerande morföräldrar till Chisago County i Minnesota. Hans mamma och hennes bröder hade rest över tidigare.

1903 doktorerade Amandus Johnson i germanska språk vid Pennsylvania University i Philadelphia och 1913 fick han en professur där i nordiska språk.

Amandus Johnson var initiativtagare till 300-årsjubileet 1938 av grundandet av den svenska kolonin Nya Sverige i Delaware, som skulle bli en manifestation för att medvetandegöra Sveriges roll i uppbyggandet av USA.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>