Årets svenskamerikan 1982

Guvernör och miljökämpe

Russell W Peterson

SAY1982

Russell Peterson föddes 1916 av svenska föräldrar i Portage, Wisconsin.

1942 tog Russell Peterson sin doktorsgrad i kemi och fick sedan anställning i det stora DuPont-bolaget i Delaware. Där gjorde han betydande insatser både då det gällde produktion, utveckling och försäljning. Samtidigt intresserade han sig för sociala frågor, arbetarfrågor och miljöproblem. Han bestämde sig för att slå in på en ny linje, där han bättre kunde främja sina ideella intressen och ställde upp som republikansk guvernörskandidat i staten Delaware.

Russell Peterson blev vald och innehade guvernörsämbetet en fyraårsperiod. Under denna tid blev han känd över hela Amerika som miljövårdskämpe. Han drev fram en lagstiftning, som förbjöd industrianläggningar på närmare avstånd från strandlinjen än två engelska mil. I denna lag, den första i sitt slag, förbjöds uttryckligen oljeraffinaderier, petrokemiska anläggningar, stålverk och pappersfabriker på närmare avstånd från stranden än två engelska mil.

Som specialist på miljöfrågor har Russell Peterson haft en rad officiella uppdrag och representerat Förenta Staterna även i internationella sammanhang. Han har ofta framhållit, att befolkningstillväxten och energiproduktionen skapar särskilda miljöproblem, men att det ändå finns möjligheter att tillgodose de ekonomiska behoven utan att åsidosätta kraven på en hälsosam miljö.

I februari år 1979 valdes Russell Peterson till ordförande i The National Audubon Society och fick därmed nya möjligheter att arbeta för lösningen av problem, som sammanhänger med naturskydd och miljövård. Han ägnade sig åt energifrågor, jordbrukspolitik, marin ekologi och befolkningsfrågor.


Uppdaterad: april 2020

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
 
<<FÖREGÅENDE
NÄSTA>>