Årets Svensk-Amerikan 2016

Nils Lofgren hyllades med sång, tal och minnessaker.

bild 1:1 bild 1:2
Nils med hustru Amy gör entré i pelarsalen. Hyllningslunch på Elite Plaza Hotel, Göteborg.
bild 2:1 bild 2:2 bild 2:3
Nils välkomnas av
Ordf. Catherine Bringselius Nilsson
och toastmastern Erik Gustavson.
bild 3:1 bild 3:2
Honnörsbordet Nils' värmländska släktingar.
bild 4:1 bild 4:2
Stormästare Tore Kellgren i samtal.
bild 5:1 bild 5:2 bild 5:3
Nils håller tacktal. Nils spelar Idas Sommarvisa. Hyllning för Nils.
bild 6:1 bild 6:2
Den gyllene plaketten. Nils visar upp diplomet.
bild 7:1 bild 7:2
De båda svenska distrikten gratulerar Nils. Connie Grön DL 19 och Hans-Åke Rytterdahl DL 20
överlämnar ljusstakarna.
bild 8:1 bild 8:2
Nils Ferlin - en gåva i smide från DL 19.
bild 9:1 bild 9:2
Stormästaren överlämnar en sångbok och Vasas historia.
bild 10:1 bild 10:2
Landshövdingen i Kronobergs län gratulerar. Växjö kommuns representant gratulerar.
bild 11:1 bild 11:2
Sverigekontakts gratulationer. Elsa Larsson, släktens grand old lady.
bild 12:1 bild 12:2
Kören Swe:a leds av Carolina Friberg. Väl vald musik som gav god stämning.
bild 13:1 bild 13:2
En fantastisk fest för Nils. ÅSA-kommittén med Nils och Amy.

Uppdaterad: juli 2016

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
Årets svensk-amerikan