Storlogemötet i Sacramento 2018

Sång, tal och dans.

Bilder från invigningen.

bild 1:1
Presidiet
bild 2:1 bild 2:2
Fanparad: US's fana ... ...och Sveriges.
bild 3:1 bild 3:2
Värendsdräkten Välkomnande flaggor
bild 4:1 bild 4:2
Mycket att göra för ... ... Distriktets delegat

"Time off"

bild 7:1
Vart ska vi ta vägen?
bild 4:1 bild 4:2
Guiderna hjälpte oss ... ... till Nordstroms
bild 5:1 bild 6:1
för att köpa en sko eller en äppelkaka.

Mer finns att läsa i VasaNytt nr 3 2018.

Uppdaterad: okt 2022

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
TILLBAKA TILL
Lokallogerna