VASA ORDEN AV AMERIKA

En svenskamerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Sverigekartablank VOAvapenblank Fyra flaggor
Vasa Orden av Amerika bildades i USA 1896 och är den största svensk-amerikanska organisationen i sitt slag med cirka 8 000 medlemmar i USA, Kanada och Sverige år 2019. Den första svenska lokallogen instiftades i Göteborg 1924 och 2021 fanns det 23 lokalloger i Sverige med sammanlagt cirka 1 300 medlemmar. Vasa Orden av Amerika är en vänskaps- och kulturorganisation, som verkar för goda relationer mellan svenskar och svensk-amerikaner. Inom de svenska lokallogerna erbjuds ett brett utbud av kulturella aktiviteter. År 1950 delades Sverige upp i två distrikt, Distriktslogen Norra Sverige Nr 19 (DL19) och Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 (DL20).